Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24172
Title: Дослідження похибки вимірювання швидкості потоку за допомогою ультразвукового перетворювача із діаметральним акустичним каналом
Authors: Роман, Віталій
Матіко, Федір
Bibliographic description (Ukraine): Роман В. Дослідження похибки вимірювання швидкості потоку за допомогою ультразвукового перетворювача із діаметральним акустичним каналом / Віталій Роман, Федір Матіко // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – Випуск 74. – C. 58–64. – Бібліографія: 10 назв.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: Викладено результати моделювання впливу спотворень профілю швидкості потоку на похибку одноканального ультразвукового перетворювача витрати із діаметральним розміщенням акустичного каналу. Изложены результаты моделирования влияния искажений профиля скорости потока на погрешность одноканального ультразвукового преобразователя расхода с диаметральным размещением акустического канала. The paper presents the results of modeling of flow profile distortions on the accuracy of single channel ultrasonic flow transducer with diametrically placing acoustic channel.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24172
Content type: Article
Appears in Collections:Вимірювальна техніка та метрологія. – 2013. – Випуск 74

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15-58-64.pdf428,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.