Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24161
Title: Вибір верхньої границі перепаду тиску дифманометра під задані параметри діафрагми та трубопроводу
Authors: Лесовой, Леонід
Кузик, Володимир
Bibliographic description (Ukraine): Лесовой Л. Вибір верхньої границі перепаду тиску дифманометра під задані параметри діафрагми та трубопроводу / Леонід Лесовой, Володимир Кузик // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – Випуск 74. – C. 48–53. – Бібліографія: 8 назв.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: Наведено рівняння для визначення перепаду тиску на діафрагмі та розроблено алгоритм вибору верхньої границі перепаду тиску диференціального манометра. Приведено уравнение для определения перепада давления на диафрагме и разработан алгоритм выбора верхней границы перепада давления дифференциального манометра. The article describes the equation for determining the pressure drop across the orifice plate and algorithm selection upper limit differential pressure differential manometer.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24161
Content type: Article
Appears in Collections:Вимірювальна техніка та метрологія. – 2013. – Випуск 74

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13-48-53.pdf366,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.