Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24152
Title: Аспекти інформаційної технології відбору даних про напружено-деформований стан конструкційних матеріалів
Authors: Микитин, Галина
Іваницький, Ярослав
Штаюра, Степан
Дмитрів, Зіновій
Bibliographic description (Ukraine): Аспекти інформаційної технології відбору даних про напружено-деформований стан конструкційних матеріалів / Галина Микитин, Ярослав Іваницький, Степан Штаюра, Зіновій Дмитрів // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – Випуск 72. – C. 62–69. – Бібліографія: 23 назви.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: Розроблено ідеологію визначення параметрів напружено-деформованого стану (НДС) конструкційних матеріалів. Створено методологію вимірювання параметрів НДС засобами інформаційної технології відбору даних про об’єкт дослідження. Запропоновано системну модель метрологічного забезпечення вимірювання параметрів НДС матеріалів тензометричним методом. Разработано идеологию определения параметров напряженно-деформированного состояния (НДС) конструкционных материалов. Создано методологию измерения параметров НДС средствами информационной технологии отбора данных об объекте исследования. Предложено системную модель метрологического обеспечения измерения параметров НДС материалов тензометрическим методом. Parameters determination ideology of the stress-strain state (SSS) structural materials was worked out. Measuring parameters methodology of the SSS per information technology data selection test subject was created. System model of measurement assurance of the SSS materials parameters measurement by strain method was introduced.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24152
Content type: Article
Appears in Collections:Вимірювальна техніка та метрологія. – 2011. – Випуск 72

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-Mykytyn-62-69.pdf550,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.