Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24145
Title: Методи підвищення точності оцінювання місцеположення наземних рухомих об’єктів
Authors: Сопільник, Любомир
Заяць, Р.
Бударецький, Ю.
Підвірний, Ю.
Bibliographic description (Ukraine): Методи підвищення точності оцінювання місцеположення наземних рухомих об’єктів / Любомир Сопільник, Р. Заяць, Ю. Бударецький, Ю. Підвірний // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – Випуск 72. – C. 137–141. – Бібліографія: 4 назви.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: Досліджено вплив похибок механічних одометрів на точність оцінки параметрів руху, запропоновано методи реалізації неконтактних вимірювачів. Исследовано влияние погрешностей механических одометров на точность оценки параметров движения, предложены методы реализации неконтактных измерителей. Influence of errors of mechanical odometers on accuracy of an estimation of parametres of movement is investigated, methods of realisation of non-contact measuring instruments are offered.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24145
Content type: Article
Appears in Collections:Вимірювальна техніка та метрологія. – 2011. – Випуск 72

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25-Sopilnyk-137-141.pdf367,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.