Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24143
Title: Дослідження відтворення розподілу провідності в електричній томографії на основі використання обернених результатів вимірювання
Authors: Дорожовець, Михайло
Пригродський, Антон
Bibliographic description (Ukraine): Дорожовець М. Дослідження відтворення розподілу провідності в електричній томографії на основі використання обернених результатів вимірювання / М. Дорожовець, А. Пригродський // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – Випуск 72. – C. 31–36. – Бібліографія: 5 назв.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: На основі математичної моделі вимірювального кола за допомогою імітаційного моделювання одержано залежності похибок вимірювання складових потужності від впливних факторів. Исходя из математической модели измерительной цепи, путем имитационного моделирования получены зависимости погрешностей измерения составляющих мощности от влияющих факторов. Based on the mathematical model of measuring circle by imitation design, depends of errors influences on measuring of active and reactive power are got.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24143
Content type: Article
Appears in Collections:Вимірювальна техніка та метрологія. – 2011. – Випуск 72

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3-Dorozhovets-31-36.pdf242,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.