Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24140
Title: Оцінювання задоволеності споживачів якістю продукції та вироблення способів її поліпшення
Authors: Козак, Ореста
Гунькало, Алла
Бойко, Оксана
Bibliographic description (Ukraine): Козак О. Оцінювання задоволеності споживачів якістю продукції та вироблення способів її поліпшення / Ореста Козак, Оксана Бойко, Алла Гунькало // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – Випуск 72. – C. 125–129. – Бібліографія: 3 назви.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: Розроблено порядок оцінювання міри задоволеності споживачів якістю продукції з використанням алгоритму нечіткого логічного виведення Мамдані, який дає змогу спрогнозувати вплив зміни показників якості на якість продукції загалом і задоволеність нею споживачів. Разработан порядок оценивания меры удовлетворенности потребителей качеством продукции с использованием алгоритма нечеткого логического вывода Мамдани, который позволяет спрогнозировать влияние изменения показателей качества на качество продукции в целом и удовлетворенность ею потребителей. Developed the assessment order of consumers satisfaction by product quality using fuzzy inference algorithm of Mamdani, which enables to predict the impact of quality indicators changes on quality of product in general and customer satisfaction of product quality.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24140
Content type: Article
Appears in Collections:Вимірювальна техніка та метрологія. – 2011. – Випуск 72

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22-Kozak-125-129.pdf285,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.