Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24139
Title: Дослідження електричних методів визначення характеристик якості молока та можливостей бактерицидних контрольних заходів
Authors: Міхалєва, Марина
Кутенська, Ольга
Bibliographic description (Ukraine): Міхаєва М. Дослідження електричних методів визначення характеристик якості молока та можливостей бактерицидних контрольних заходів / Марина Міхалєва, Ольга Кутенська // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – Випуск 72. – C. 117–120. – Бібліографія: 8 назв.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: Проаналізовано результати експериментальних досліджень щодо впливу електромагнітного поля високої частоти на загальний вміст мікробіологічного забруднення сирого молока (при 1 фазі розвитку мікрофлори). Значення цього показника порівняно з результатами апробованого методу. Запропонований метод бактерицидного контрольного заходу, що належить деяким нормативним документам країн ЄС і новий метод контролю ефективності цього заходу. Проанализировано результаты экспериментальных исследований по влиянию электромагнитного поля высокой частоты на общее содержание микробиологического загрязнения сырого молока (при 1 фазе развития микрофлоры). Значение этого показателя сравнено с результатами апробированного метода. Предложен метод бактерицидного контрольного мероприятия, принадлежащего некоторым нормативным документам стран ЕС и новый метод контроля эффективности этой меры. The results of experimental research of the high-frequency electromagnetic field influence on the general content of microbiological pollutants in the unboiled milk (at the 1-st phase of micro-flora evolution) as compared to those of the approbated method are considered in the article. The method of bactericidal control measure represented in some regulatory documents of EU countries and a new method of this measure efficiency control are proposed.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24139
Content type: Article
Appears in Collections:Вимірювальна техніка та метрологія. – 2011. – Випуск 72

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20-Mikhalyeva-117-120.pdf217,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.