Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24136
Tytuł: Коригування похибок діодних цифрових термометрів
Authors: Яцук, Юрій
Тимчук, Олександр
Cytat: Яцук Ю. Коригування похибок діодних цифрових термометрів / Юрій Яцук, Олександр Тимчук // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – Випуск 72. – C. 50–54. – Бібліографія: 10 назв.
Data wydania: 2011
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: Проаналізовано джерела похибок, змодельовано їх залежності від декількох найважливіших параметрів генератора струмів та запропоновано способи коригування похибок цифрових діодних термометрів із кодово змінюваними значеннями вимірювальних струмів. Проанализированы факторы погрешностей, смоделированы их зависимости от нескольких наиболее важных параметров генератора токов и предложены пути коррекции погрешностей цифровых диодных термометров с изменяемыми кодом значениями измерительных токов. The digital diode thermometer error factors and error modelling results as multiarguments function are provide in this paper. The some ways of digital diode thermometer errors correction are discussed also.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24136
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Вимірювальна техніка та метрологія. – 2011. – Випуск 72

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
7-Yatsuk-50-54.pdf236,18 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi