Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/2408
Tytuł: Гнучкість виробничого потенціалу машинобудівного підприємства та ефективності його використання в умовах ринкових трансформацій
Authors: Петрович, Й. М.
Cytat: Петрович Й. М. Гнучкість виробничого потенціалу машинобудівного підприємства та ефективності його використання в умовах ринкових трансформацій / Й. М. Петрович // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 640 : Проблеми економіки та управління. – С. 3–8. – Бібліографія: 8 назв.
Data wydania: 2009
Wydawca: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Słowa kluczowe: виробничий потенціал
гнучкість виробничого потенціалу
машинобудівне підприємство
виробнича система
технології
кадровий потенціал
production potential
flexibility of production potential
Abstract: Зроблено спробу висвітлити сутність гнучкості виробничого потенціалу, дати характеристику його складових і їх змістовне наповнення, показати вплив окремих факторів на формування гнучкості виробничого потенціалу в умовах ринкових трансформацій і жорсткої конкуренції, а також акцентується увага на окремих аспектах управління гнучкістю виробничого потенціалу машинобудівного підприємства як важливого інструментарію підвищення ефективності його діяльності. An attempt to light up essence of flexibility of production potential, give description of his constituents and them rich in content filling is done in the article, to rotin influence of separate factors on forming of flexibility of production potential in the conditions of market transformations and hard competition, and also attention is accented on the separate aspects of management of production potential of machine-building enterprise flexibility as an important tool of increase of efficiency of his activity.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/2408
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Проблеми економіки та управління. – 2009. – №640

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
01.pdf145,39 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi