Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24075
Tytuł: Вплив опромінення високоенергетичними нейтронами та електронами на плівкові сенсори магнітного поля
Inne tytuły: High-energy neutrons and electrons irradiation effect on magentic field film sensors
Authors: Большакова, І. А.
Єрашок, В. Е.
Макідо, О. Ю.
Марусенков, А. В.
Шуригін, Ф. М.
Cytat: Вплив опромінення високоенергетичними нейтронами та електронами на плівкові сенсори магнітного поля / І. А. Большакова, В. Е. Єрашок, О. Ю. Макідо, А. В. Марусенков, Ф. М. Шуригін // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 681 : Електроніка. – С. 167–172. – Бібліографія: 7 назв.
Data wydania: 2010
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Słowa kluczowe: арсенід індію
антимонід індію
багатошарові гетероструктури
нейтронне опромінення
електронне опромінення
indium arsenide
indium antimonide
multilayer heterostructure
neutron irradiation
electron irradiation
Abstract: Досліджено залежність стабільності параметрів плівкових сенсорів магнітного поля на основі InAs та InSb від температури опромінення. Наведені результати досліджень впливу спектра нейтронів на величину зміни чутливості сенсорів. Показані особливості поведінки параметрів сенсорів на основі багатошарових гетероструктур, опромінених електронами та реакторними нейтронами. The dependence of parameter stability for InAs- and InSb-based film sensors of magnetic field from irradiation temperature has been investigated. Results of the research into the effect of neutron spectrum on the value of sensitivity change for sensors are presented. Features of parameter behaviour for sensors on the basis of multilayer heterostructures irradiated with electrons and reactor neutrons are shown.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24075
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Електроніка. – 2010. – №681

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
27-167-172.pdf276,43 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi