Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/2403
Title: Аналітичне дослідження процесів деформаційного зміцнення металів на основі інтегрального критерію рівня пластичних деформацій зсуву
Authors: Андрусик, Я. Ф.
Bibliographic description (Ukraine): Андрусик Я. Ф. Аналітичне дослідження процесів деформаційного зміцнення металів на основі інтегрального критерію рівня пластичних деформацій зсуву / Я. Ф. Андрусик // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2009. – № 642 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 59-63. – Бібліографія: 6 назв.
Issue Date: 2009
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Keywords: термопластична обробка металів
математичне моделювання
thermoplastic processing of metals
mathematically model
Abstract: Проведене дослідження, скероване на розроблення рекомендацій щодо вибору оптимальних режимів термопластичної обробки металів. Розглядається математичне моделювання такого напрямку оптимізації технологічного процесу зміцнення, коли використовується один з можливих чинників керування дислокаційною структурою металів за рахунок пластичної деформації матеріалу по складних траєкторіях навантаження. Встановлено, що завжди існує такий режим довантаження, за якого параметр зміцнення приймає максимальне значення. We studied the possibility to give therecommendations on selection of optimal regimes of the thermoplastic processing of metals. We mathematically model such direction of optimisation of the strengthening process when one of the possible managing factors of metals dislocation structure (plastic deformation of material along complex load trajectory) is used. Our research showed that regime of additional loading with maximum rating of strengthening parameter always exists.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/2403
Content type: Article
Appears in Collections:Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2009. – № 642

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf169,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.