Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24011
Title: Mагнетофононний резонанс у ниткоподібних кристалах германію
Other Titles: Magnetophonone resonance in germanium whiskers
Authors: Дружинін, А. О.
Островський, І. П.
Лях-Кагуй, Н. С.
Вуйцик, А. М.
Bibliographic description (Ukraine): Mагнетофононний резонанс у ниткоподібних кристалах германію / А. О. Дружинін, І. П. Островський, Н. С. Лях-Кагуй, А. М. Вуйцик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 764 : Електроніка. – С. 135–142. – Бібліографія: 20 назв.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: ниткоподібний кристал
германій
магнітофононний резонанс
whisker
germanium
magnetophonon resonance
Abstract: Досліджено магнетофононні осциляції магнетоопору в сильнолегованих ниткоподібних кристалах Ge n-типу провідності з концентрацією домішки, що відповідає переходу метал-діелектрик, в інтервалі температур 4,2–70 К у неперервних та імпульсних магнітних полях з індукцією 14 Тл та 35 Тл, відповідно. Вивчено вплив одновісної деформації стиску та розтягу на магнетофононні осциляції поперечного і поздовжнього магнетоопору, визначено міждолинні переходи, оцінено енергії фононів та ефективні маси важких та легких електронів в НК n-Ge.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24011
Content type: Article
Appears in Collections:Електроніка. – 2013. – №764

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23-135-142.pdf436,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.