Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23985
Title: Вплив двійникової структури на провідність в LSGM
Other Titles: Influence of twin structure on conductivity in LSGM
Authors: Татарин, Т. Р.
Савицький, Д. І.
Шмідбауер, Е.
Паульманн, К.
Бісмаєр, У.
Bibliographic description (Ukraine): Вплив двійникової структури на провідність в LSGM / Т. Р. Татарин, Д. І. Савицький, Е. Шмідбауер, К. Паульманн, У. Бісмаєр // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 681 : Електроніка. – С. 35–42. – Бібліографія: 10 назв.
Issue Date: 2010
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: LSGM
іонна провідність
двійникова структура
LSGM
ionic conductivity
twin structure
Abstract: Методом імпедансної спектроскопії було виявлено два механізми іонної провідності в пластині кристала La0.95Sr0.05Ga0.9Mg0.1O3-x (LSGM) а саме, провідність за об’ємом матеріалу та вздовж двійникових границь. Використовуючи метод поліхроматичної дифракції рентгенівського синхротронного випромінювання, було встановлено розподіл та орієнтацію цих границь піcля механічного та температурного оброблень. Ідентифіковано властиву для цього кристала шевроноподібну конфігурацію доменної структури, яка утворюється перетином стінок W-типу (121), (101) та (12 1). Показано можливість підвищення іонної провідності матеріалів на основі LSGM зміною їх доменної структури під дією механічних напружень. Two mechanisms of ionic conductivity, namely bulk and grain boundary conductivities were detected in crystal plate of La0.95Sr0.05Ga0.9Mg0.1O3-x (LSGM) by impedance spectroscopy method. Distribution of twin walls after mechanical and thermal treatments has been established using polychromatic X-ray synchrotron diffraction method. Chevron-like configuration of domain structure, formed by intersection of W-type walls (121), (101) and (121) has been identified. Possibility of increase of ionic conductivity of LSGM-based materials by changing of theire domain structure using mechanical pressure was shown.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23985
Content type: Article
Appears in Collections:Електроніка. – 2010. – №681

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7-35-42.pdf779,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.