Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/2396
Tytuł: Врахування пружних деформацій опор обертових печей під час монтажно-налагоджувальних робіт
Authors: Кузьо, І. В.
Дзюбик, Л. В.
Cytat: Кузьо І. В. Врахування пружних деформацій опор обертових печей під час монтажно-налагоджувальних робіт / І. В. Кузьо, Л. В. Дзюбик // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2009. – № 641 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – С. 39-42. - Бібліографія: 6 назв.
Data wydania: 2009
Wydawca: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Słowa kluczowe: обертова піч
пружні деформації
circulating stoves
resilient deformations
Abstract: Досліджено вплив пружних деформацій опорних вузлів обертової печі на положення її осі обертання. Розглянуто випадки ремонтного видалення опор із визначенням переміщень та діючих навантажень на корпус. Показано, що неврахування пружності опор призводить до неточності у визначеннях положення опорних вузлів обертових печей під час монтажно-налагоджувальних робіт. Запропоновано підхід для визначення положення осі обертання за пружними деформаціями опор. Іnvestigational influence of resilient deformations of supporting knots of circulating stoves on position of its ax of rotation. The cases of repair delete of supports are considered with determination of moving and operating here loadings on a corps. It is retained that the not ccount of resiliency of supports results in inaccuracy іn position-finding supporting knots of circulating stoves at editing-adjusting works. Approach is offered for position-finding ax of rotation after resilient deformations of supports.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/2396
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – 2009. – № 641

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
08.pdf155,09 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi