Електроніка. – 2013. – №764 : [26] Collection home page

Logo

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковані результати наукові-технічних досліджень у галузі технологічних, експериментальних, теоретичних та методологічних проблем електроніки та оптоелектроніки, фізики і техніки напівпровідників та напівпровідникового матеріалознавства, фізики твердого тіла, фізики, техніки та використання елементів, приладів та систем сучасної електронної техніки. Тематика Вісника Національного університету “Львівська політехніка” “Електроніка” охоплює такі розділи електроніки: матеріали електронної техніки; фізика, технологія та виробництво елементів, приладів та систем електронної техніки; фізика і техніка напівпровідників, металів, діелектриків та рідких кристалів; експериментальні та теоретичні дослідження електронних процесів; методика досліджень. У Віснику “Електроніка” публікуються оглядові та дослідницькі роботи, присвячені його тематиці (але не обмежені лише нею). Роботи можуть подавати як співробітники Львівської політехніки, так і будь-яких інших навчальних чи наукових закладів. Роботи авторів з України друкуються українською мовою. Для наукових працівників, інженерів і студентів старших курсів електрофізичних та технологічних спеціальностей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – № 764 : Електроніка / відповідальний редактор Д. Заярчук. – 160 с. : іл.

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 26
PreviewTypeIssue DateTitleAuthor(s)
Article2013Модель поведінки програмно-апаратних електронних системОзірковський, Л. Д.; Панський, Т. І.
Article2013Mагнітні властивості ансамблю наночастинок маґгеміту, покритих функціональною полімерною оболонкоюДемченко, П.; Мітіна, Н.; Заіченко, A.; Неделько, Н.; Левінська, С.; Славська-Ванєвська, А.; Длужевський, П.; Білська, M.; Убізський, C.
Article2013Утворення кристалічних фаз на початкових етапах термічного оксидування твердого розчину Pb1-xSnxTeФадєєв, С. В.; Берченко, М. М.
Article2013Механізми формування оберненого струму в фоточутливих структурах Au/CdTe:OГерман, І. І.; Махній, В. П.; Черних, О. І.
Article2013Oсобливості впливу магнію на електрофізичні властивості шарів арсеніду індію, отримуваних методом РФЕВаків, М. М.; Круковський, Р. С.
Article2013Збудження об’ємних акустичних хвиль зустрічно-штирковим перетворювачем у кристалахВинник, Д. М.; Решотка, О. Г.; Сугак, Д. Ю.; Ваків, М. М.
Article2013Процеси перезарядження йонів Yb2+ ® Yb3+ в епітаксійних плівках Yb:Y3Al5O12 під час високотемпературних відпалівМартинюк, Н. В.; Бурий, О. А.; Убізський, С. Б.; Сиворотка, І. І.
Article2013Вплив розчинених газів на люмінесценцію водиБордун, І. М.; Пташник, В. В.
Article2013Aналіз ефективності придушення електромагнітних завад у холлівських сенсорних пристрояхГотра, З. Ю.; Голяка, Р. Л.; Ільканич, В. Ю.; Марусенкова, Т. А.
Article2013Кінетичні властивості напівпровідникових кристалів з ізотропними законами дисперсіїБуджак, Я. С.
Article2013Енергія електронів у наноструктурi Zn0,9Be0,05Mn0,05Se–Zn0,943Be0,057Se–ZnSe– Zn0,943Be0,057Se у магнітному поліТовстюк, К. К.; Заваринський, В. І.; Мантошко, М. С.; Зеленку, М. І.
Article2013Eлектричні характеристики ниткоподібних кристалів кремнію в околі переходу метал-діелектрикДружинін, А. О.; Островський, І. П.; Ховерко, Ю. М.; Корецький, Р. М.; Яцухненко, С. Ю.
Article2013Вплив технологічних параметрів гідротермального методу на формування стрижневих наноструктур ZnOОрлов, А. Т.; Ульянова, В. О.; Богдан, О. В.
Article2013Mікропроцесорна система для біосенсорного визначення формальдегідуВус, Б. С.
Article2013Властивості віскерів твердого розчину GaxIn1-xAs, вирощених методом хімічних транспортних реакцій з газової фазиБольшакова, І. А.; Кость, Я. Я.; Макідо, О. Ю.; Стецко, Р. М.; Шуригін, Ф. М.
Article2013Віскери напівпровідникових матеріалів як результат конкуруючого росту нановіскерівБольшакова, І. А.; Заячук, Д. М.; Кость, Я. Я.; Макідо, О. Ю.; Серкіз, Р. Я.; Стецко, Р. М.; Шуригін, Ф. М.
Article2013Mагнетофононний резонанс у ниткоподібних кристалах германіюДружинін, А. О.; Островський, І. П.; Лях-Кагуй, Н. С.; Вуйцик, А. М.
Article2013Отримання слабколегованих кремнієм товстих шарів I-GaAs методом рідинно-фазної епітаксіїВаків, М. М.; Круковський, С. І.; Тимчишин, В. Р.
Other2013Зміст до Вісника "Електроніка"-
Article2013Розчинність Cr у катіонній підгратці Ge1-xCrxTe та Ge1-x-yCrxEuyTeСлинько, Є. І.; Слинько, В. Є.; Добровольський, В.; Кіланський, Л.; Домуховський, В.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 26