Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23919
Title: Особливості формування електронної документації у сфері туризму
Authors: Жежнич, П. І.
Сопрунюк, О. О.
Bibliographic description (Ukraine): Жежнич П. І. Особливості формування електронної документації у сфері туризму / П. І. Жежнич, О. О. Сопрунюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 770 : Інформаційні системи та мережі. – С. 101–108. – Бібліографія: 47 назв.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: туристична документація
електронна документація
автоматизація обробки
стандарти якості
tourism documentation
electronic documentation
automation processing
quality standarts
Abstract: Описано важливість використання електронної документації в туристичних установах, необхідність автоматизованої її обробки для забезпечення швидкої взаємодії між споживачем туристичного продукту та туристичною фірмою, виділено принципи управління якістю в процесах формування туристичної документації на основі аналізу та узагальнення практики TQM, зображено процес формування туристичної документації у вигляді потоків даних DFD. The article describes the importance of electronic documentation use in tourism sphere, the need for its automation processing in order to provide rapid interaction between the travel agency and the tourism information product consumer, the principles of quality management in the formation process of tourism documentation on the basis of analysis and generalization of TQM are highlighted, the formation process of tourism documentation in the form of data flow diagram DFD is generally described.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23919
Content type: Article
Appears in Collections:Інформаційні системи та мережі. – 2013. – №770

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13-101-108.pdf302,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.