Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23910
Title: Інформаційні технології у забезпеченні компетентнісного підходу до навчання інженерів-електриків
Authors: Лебединський, І. Л.
Загородня, Т. М.
Bibliographic description (Ukraine): Лебединський І. Л. Інформаційні технології у забезпеченні компетентнісного підходу до навчання інженерів-електриків / І. Л. Лебединський, Т. М. Загородня // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 770 : Інформаційні системи та мережі. – С. 186–194. – Бібліографія: 10 назв.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: компетенції інженера
множина компетенцій
кількісні параметри занять
експертний ітераційний підхід
competence of the engineer
the set of competencies
quantitative parameters of classes
expert iterative approach
Abstract: Розглянуто можливість застосування інформаційних технологій для визначення конкретних параметрів навчальних занять під час формування компетентнісної моделі майбутнього інженера. Запропоновано та обґрунтовано доцільність і ефективність інформаційного підходу до формування інформаційно-змістового наповнення структурних одиниць (логічних модулів) з урахуванням обмеження загального навчального часу, з урахуванням впливу параметрів навчальних занять на формування компетенцій. The possibility of using information technology to identify specific parameters of studies in the formation of competence model of the future engineer is considered. The feasibility and effectiveness of the information approach to the formation of information and substantive content of structural units (logical units) with the restriction of the total training time, with the influence of the parameters of studies on the formation of competencies were suggested and justified.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23910
Content type: Article
Appears in Collections:Інформаційні системи та мережі. – 2013. – №770

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23-186-194.pdf291,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.