Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23612
Title: Quality and knowledge management system in higher education institutions
Other Titles: Система менеджменту якості та знань у вищих навчальних закладах
Authors: Bobrek, M.
Bibliographic description (Ukraine): Bobrek M. Quality and knowledge management system in higher education institutions / M. Bobrek // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 769 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 452–462. – Bibliography: 14 titles.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: quality management
knowledge management
systems management model of higher education
менеджмент якості
управління знаннями
модель розвитку системи менеджменту вищих навчальних закладів
Abstract: All types of organisations nowadays face survival premises contained in two postulates: a) high quality performances and b) knowledge and innovations as key resources for achieving expected quality level. After elaborating methods for quality and knowledge management recognised in contemporary literature, paper presents possible model of developing management system which integrate quality and knowledge management with focus on higher education institutions. Усі види організацій сьогодні стикаються з передумовами, що містяться у двох постулатах: а) висока якість виконань; б) знання й інновації як ключові ресурси для досягнення очікуваного рівня якості. Після розроблення методів стосовно менеджменту знаннями та якістю, які визнані у сучасній літературі, у цій роботі представлена можлива модель розвитку системи менеджменту, яка поєднує якість та управління знаннями, акцентуючи увагу на вищих навчальних закладах.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23612
Content type: Article
Appears in Collections:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2013. – №769

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
65-452-462.pdf327,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.