Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/236
Title: Інтегрований підхід до менеджменту ЗЕД: сутність та складові елементи
Authors: Ноджак Л. С.
Лебедєва О. О.
Bibliographic description (Ukraine): Ноджак Л. С. Інтегрований підхід до менеджменту ЗЕД: сутність та складові елементи / Л. С. Ноджак, О. О. Лебедєва // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 606 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 69–76. – Бібліографія: 15 назв.
Issue Date: 2007
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Розглянуто основні підходи до менеджменту: функціональний, процесійний, ситуаційний, системний. Здійснено змістове доповнення трактувань підходів до менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Обґрунтовано важливість поєднання усіх можливих підходів для отримання максимального бажаного результату. Запропоновано класифікацію підходів до управління зовнішньоекономічною діяльністю з урахуванням таких чинників, як фактор часу, спрямування та зміст підходу. Сформовано комплексний інтегрований підхід до менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства. The main approaches to the management of foreign economic activity, such as functional, processional, situational and systemal are considered. The substation additions of interpretation of approaches to the management of foreign economic activity are realized. The importances of the combination of the whole approaches for the getting maximum desirable results are ground. The classification of the approaches to the management of foreign economic activity with the complication of such facts as time, direction and content has been proposed. The integration approach to the management of foreign economic activity is formed.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/236
Content type: Article
Appears in Collections:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2007. – №606

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf227,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.