Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23595
Title: Jakość sprawozdań budżetowych i finansowych a kontrola wewnętrznaw jednostkach oświatowych
Other Titles: Quality of budget and financial statements and the control of educational entities wewnętrznaw
Authors: Щольно O.
Bibliographic description (Ukraine): Щольно O. Jakość sprawozdań budżetowych i finansowych a kontrola wewnętrznaw jednostkach oświatowych / O. Щольно // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 769 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 463–472. – Bibliografia: 14 nazw.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: внутрішній контроль
внутрішній аудит
бюджетна звітність
звітність освітніх закладів
internal control
internal audit
budget reporting
accountability of educational institutions
Abstract: Представлено результати внутрішнього контролю, проведеного відділом аудиту і контролю уряду м. Любліна в освітніх закладах, і його вплив на якість звітності. Внутрішня перевірка, що закінчується контрольним звітом, допомагає усунути допущені помилки і уникнути їх у майбутньому. Освітні заклади, знаючи про можливість додаткового контролю, намагаються функціонувати згідно з чинним законодавством і складати потрібні звіти точно і відповідно до дійсного стану. У такий спосіб звітність стає вірогіднішою і точнішою, що підвищує її рівень якості. The purpose of this article is to present the results of an internal audit conducted education units by the Department of Audit and Control the City of Lublin and its impact on the quality of reporting. Internal control ending post-audit report helps to remedy the errors and to avoid them in the future. Educational Units knowing that can be checked also try to operate in accordance with the law and prepare the required reports accurately in accordance with reality. In this way, reporting becomes more credible and reliable, which raises the level of quality.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23595
Content type: Article
Appears in Collections:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2013. – №769

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
66-463-472.pdf227,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.