Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23537
Title: Наскрізна конструкторська підготовка спеціалістів та магістрів на кафедрі конструювання верстатів та машин механіко-машинобудівного інституту НТУУ “КПІ”
Authors: Струтинський, В. Б.
Гейчук, В. М.
Bibliographic description (Ukraine): Струтинський В. Б. Наскрізна конструкторська підготовка спеціалістів та магістрів на кафедрі конструювання верстатів та машин механіко-машинобудівного інституту НТУУ “КПІ” / В. Б. Струтинський, В. М. Гейчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2013. – № 772 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 163-171. – Бібліографія: 10 назв.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: конструктор
компетенція
підготовка
методика
інновація
металорізальний верстат
інформаційні технології
САПР
designer
competence
training
technique
innovation
cutting machine
information technology
CAD/CAE
Abstract: Проаналізовані останні дослідження у галузі науково-методологічних основ та підходів до формування технічних знань, теоретико-методологічних проблем підготовки фахівців конструкторського напрямку та інноваційних методик їх навчання та зіставлені сучасні вимоги до професійних компетенцій випускників в області техніки і технології і завдання соціально економічного розвитку країни. Ґрунтуючись на результатах аналізу, виявлені основні завдання з підготовки фахівців проектно-конструкторського напрямку та окреслені шляхи виконання виявлених завдань під час підготовки фахівців конструкторського напрямку, зокрема, спеціальності “Металорізальні верстати та системи”. This paper analyzes the recent research in the field of scientific - methodological approaches and approaches to the formation of technical knowledge, theoretical - methodological problems of training design directions and innovative methods of teaching and compared modern requirements for professional competence of graduates in engineering and technology and the problem of socio - economic development countries. Based on the results of the analysis identified the main task of training design - design trends and the ways to solve the identified problems in the training design direction, particularly specialty “ Metal-cutting machines and systems."
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23537
Content type: Article
Appears in Collections:Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2013. – № 772

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27-163-171.pdf747,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.