Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23523
Tytuł: 3D computer modeling of chain transmission in metal and polymer design
Authors: Pilipenko, O. І.
Poluyan, A. V.
Cytat: Pilipenko O. І. 3D computer modeling of chain transmission in metal and polymer design / O. І. Pilipenko, A. V. Poluyan // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2013. – № 772 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 89-97. – Bibliography: 15 titles.
Data wydania: 2013
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: Представлено порівняльний аналіз результатів дослідження комп'ютерного 3D-моделювання ланцюгової передачі у металевому та полімерному виконанні за допомогою програмного комплексу SolidWorks. З аналізу графічних залежностей простежуються переваги застосування деталей з полімерних композитів порівняно з традиційними металевими деталями ланцюгової передачі. Comparative analysis of research results of 3D computer design modeling of chain transmission is in metal and polymer design by means of program complex SolidWorks are presented. From the analysis of graphic dependences advantages of traceable components of polymer composites as compared with conventional metal parts of chain transmission.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23523
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2013. – № 772

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
17-89-97.pdf577,32 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi