Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23505
Title: Технологія синтезу термітних жароміцних сталей з карбідним зміцненням
Authors: Жигуц, Ю. Ю.
Чернега, Д. Ф.
Широков, В. В.
Талабірчук, В. Ю.
Bibliographic description (Ukraine): Технологія синтезу термітних жароміцних сталей з карбідним зміцненням / Ю. Ю. Жигуц, Д. Ф. Чернега, В. В. Широков, В. Ю. Талабірчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2013. – № 772 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 21-26. – Бібліографія: 8 назв.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: металотермія
терміт
синтез
властивості
жароміцні сталі
metallothermy
termite
synthesis
properties
heat-resistant steel
Abstract: У результаті проведених теоретичних та експериментальних робіт встановлена можливість синтезу жароміцних сталей металотермією. Виявлено вплив метало-термічного методу синтезу на особливості мікроструктури і фазового складу термітних сталей. Встановлені для синтезованих термітних аналогів промислових марок жароміцних сталей 40Х15Н7Г7Ф2МС та 37Х12Н8Г8МФБ механічні та службові властивості, їх залежність від температури та вплив зерна сплаву на властивості термітного матеріалу. The possibility of synthesis of heat-resistant steels metallothermy are set as a result of theoretical and experimental work. The influence of the method of synthesis on metallothermic features of the microstructure and phase composition of the thermite steel was found. The mechanical and service properties and their dependence on temperature and the effect on the properties of the alloy grain thermite metal are set for thermite synthesized analogues of industrial heat-resistant steel grades “40Х15Н7Г7Ф2МС” and “37Х12Н8Г8МФБ”.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23505
Content type: Article
Appears in Collections:Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2013. – № 772

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5-21-26.pdf226,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.