Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23346
Назва: Засади формування інформаційного простору структурних бізнес-оболонок
Інші назви: Principles of forming information space of strutural business-shells
Автори: Новаківський, І. І.
Бібліографічний опис: Новаківський І. І. Засади формування інформаційного простору структурних бізнес-оболонок / І. І. Новаківський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 754 : Проблеми економіки та управління. – С. 53–60. – Бібліографія: 8 назв.
Дата публікації: 2013
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Теми: інформаційний простір
інформаційна інфраструктура
бізнес- оболонка
корпорація
information space
information infrastructure
business-shell
corporation
Короткий огляд (реферат): Проаналізовано розвиток корпоративних організаційних структур в інформаційну епоху. За умов глобалізації, швидких технологічних змін та диверсифікації ринкових зв’язків відбувається якісне перетворення традиційної корпоративної організаційної моделі, яка ґрунтується на вертикальній інтеграції та ієрархічному управлінні. Створюючи розгалужену мережу зв’язків, великі корпорації прагнуть посилювати свій вплив і контроль над малим і середнім бізнесом, не знижуючи його ефективності. Адже саме малий і середній бізнес є життєздатнішим, насамперед у сферах впровадження гнучкої спеціалізації та інновацій. Перетворення відбуваються за допомогою формування гетерархічних глобалізованих мереж зв’язків між великими корпоративними структурами, їх дочірніми підприємствами, філіями, середнім та малим бізнесом. Такі нові форми структурних бізнес-оболонок охоплює сукупність господарюючих суб’єктів з різним рівнем підпорядкованості, а також системи взаємозв’язків цих суб’єктів між собою і з корпоративним центром. Партнерство в мережі являє собою усвідомлену мету, в межах якої учасники повинні узгодити і прийняти рівень відкритості, взаємозалежності і пропорційної інтенсивності участі.В основу кожної структурної бізнес-оболонки покладено формування інформаційного простору, спрямованого на забезпечення збалансованості взаємодії учасників мережі. Така взаємодія учасників структурної бізнес-оболонки підпорядковується чітким правилам, якими передбачено дорадче втручання віртуального координатора розгорнутого корпоративного інформаційного простору. Міра балансування визначається розвиненістю інформаційного простору для урівноваження полярних інтересів учасників у площинах капіталу, трудових ресурсів і ринку. Матеріальною базою інформаційного простору є корпоративна інформаційна інфраструктура, яка формується зусиллями учасників структурної бізнес-оболонки. Представлено принципи та вимоги до формування інформаційної інфраструктури та наведено очікувані переваги від організації структурних бізнес-оболонок, що задовольняють вимоги сучасного підприємництва. In conditions of globalization, rapid technological changes and diversification of market relations, a traditional corporate organizational model based on vertical integration and hierarchical management is undergoing quality transformations. Creating the ramified network of connections, large corporations are trying to increase their influence and control over small and medium businesses, though without reducing their efficiency. In fact, it is just small and medium businesses that are most viable, particularly, in the fields involved in flexible specialization and innovations. Transformations occur through forming the heterarchical globalized networks of connections between large corporate structures, their subsidiaries, affiliations, medium and small businesses. Such structural business-shells embrace a complex of economic entities with Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua 54 different levels of subordination as well as networks of interconnections of these entities among themselves and with a corporate center. Partnership in the network is a conscious goal, within the framework of which participants must co-ordinate and accept certain level of openness, interdependence and proportional intensity of participation. Every structural business-shell forms the information space ensuring balanced cooperation among network participants. Such cooperation is guided by strict rules which foresee consultative intervention of the virtual co-ordinator from the corporate information space. The measure of balancing is determined by the level of the information space development used for balancing conflicting interests of participants concerning capital, labour and market. The material base of the information space is a corporate information infrastructure formed by the structural business-shell participants. The article also presents principles and requirements to the information infrastructure formation and the expected advantages of creating structural business-shells that meet the demands of modern enterprises.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23346
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Проблеми економіки та управління. – 2013. – №754

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
9-53-60.pdf635,66 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.