Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23328
Title: Можливості врахування якісних показників в системах споживання теплової енергії
Authors: Яцук, В. О.
Бугайцова, П. В.
Bibliographic description (Ukraine): Яцук В. О. Можливості врахування якісних показників в системах споживання теплової енергії / В. О. Яцук, П. В. Бугайцова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 753 : Автоматика, вимірювання та керування. – C. 74–79. – Бібліографія: 10 назв.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: якість
облік
теплова енергії
енергозбереження
quality
accounting
thermal energy
energy
Abstract: Проаналізовано стан теплоенергетичної галузі та системи споживання теплової енергії в Україні, досвіду провідних країн світу з реформування систем теплозабезпе- чення, упровадження сучасних технологій. Проаналізовано можливі шляхи проведення реформ у теплоенергетичній галузі України. Подано пропозиції щодо реалізації низки заходів, які підвищать рівень ефективності функціонування галузі. The condition of heat energy industry and system of heat consumption in Ukraine, the experience of leading countries to reform the system of heat-supply, introduction of modern technologies. The possible ways of reforms in thermal power industry in Ukraine. Make suggestions for implementing a number of measures that would be able to improve the efficiency of the industry.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23328
Content type: Article
Appears in Collections:Автоматика, вимірювання та керування. – 2013. – №753

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13-74-79.pdf178,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.