Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23269
Tytuł: Інструменти та методи стратегічного контролінгу на підприємстві
Inne tytuły: Tools and techniques of strategic controlling on enterprise
Authors: Русановська, О. А.
Cytat: Русановська О. А. Інструменти та методи стратегічного контролінгу на підприємстві / О. А. Русановська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 769 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 96–107. – Бібліографія: 26 назв.
Data wydania: 2013
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Słowa kluczowe: стратегічний контролінг
інструменти та методи контролінгу
стратегічне управління
strategic controlling
tools and methods of controlling
strategic management
Abstract: Охарактеризовано сутність стратегічного контролінгу підприємства, показано основні положення, на яких основується стратегічний контролінг підприємства. Наведена відмінність між стратегічним і оперативним контролінгом. Показані основні методи та інструменти стратегічного контролінгу підприємства з метою простішого і зручнішого застосування обраної концепції. Наведено графічну інтерпретацію методів та інструментів контролінгу для наочнішого подання сутності концепції та усвідомлення результатів діяльності стратегічного контролінгу. Described the essence of strategic controlling company, shows the main provisions of which are based strategic controlling company. The above distinction between strategic and operational controlling. The following basic methods and tools of strategic controlling enterprise in order to easier and more convenient use of the chosen concept. Conducted graphical interpretation methods and instruments controlling, allowing more clearly understand the nature of the concept and understand the performance of strategic controlling.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23269
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2013. – №769

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
16-96-107.pdf298,07 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi