Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23233
Title: Розвиток взаємодії в системі “підприємство – центр трансферу технологій” у межах науково-технологічної платформи
Other Titles: Development cooperation in the “company - technology transfer office” within scientific-technological platform
Authors: Жураковська, М. Б.
Bibliographic description (Ukraine): Жураковська М. Б. Розвиток взаємодії в системі “підприємство – центр трансферу технологій” у межах науково-технологічної платформи / М. Б. Жураковська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 748 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 153–159. – Бібліографія: 4 назви.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: інноваційна діяльність
трансфер технологій
центр трансферу технологій
взаємодія
науково-технологічна платформа
innovation
technology transfer
technology transfer office
cooperation
scientific-technological platform
Abstract: Описано аспекти діяльності центрів трансферу технологій. Визначено особливості взаємодії в системі “підприємство – центр трансферу технологій”. Визначено взаємозв’язки між суб'єктами інноваційної діяльності в структурі науково-технологічної платформи. Запропоновано рекомендацій щодо розвитку взаємодії в системі “підприємство – центр трансферу технологій” у межах науково-технологічної платформи. Describe aspects of technology transfer office. The features of the interaction in the “Business - technology transfer office”. Determined the relationship between economic innovation in the structure of scientific and technological platform. Proposed recommendations for the development of cooperation in the “Business - technology transfer office” within the scientific and technological platform.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23233
Content type: Article
Appears in Collections:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2012. – №748

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24-153-159.pdf187,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.