Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23229
Title: Оптимізація багаторівневої національної метрологічної системи
Authors: Величко, Олег
Bibliographic description (Ukraine): Величко О. Оптимізація багаторівневої національної метрологічної системи / Олег Величко // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005. – Випуск 65. – C. 148–156. – Бібліографія: 20 назв.
Issue Date: 2005
Publisher: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Abstract: Розглянуто питання глобалізації світової економіки і роль національних метрологічних служб, діяльність міжнародних і регіональних організацій з питань метрології, запропоновано моделі функціонування національних метрологічних систем, способи оптимізації національної нормативної бази з питань метрології. Рассмотрены вопросы глобализации мировой экономики и роль национальных метрологических служб, деятельность международных и региональных организаций по вопросам метрологии, предложены модели функционирования национальных метрологических систем, пути оптимизации национальной нормативной базы по вопросам метрологии. Are considered the questions of globalization world economy and the role of national metrological services, activity international and regional organizations along affairs metrology, are proposed the models of the operation of national metrological systems, the ways of the optimization of national normative base along affairs metrology.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23229
Content type: Article
Appears in Collections:Вимірювальна техніка та метрологія. – 2005. – Випуск 65

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28-Velychko-148-156.pdf248,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.