Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23226
Title: Технологічно-термодинамічні аспекти експлуатаційних змін параметрів термометричних матеріалів
Authors: Гамула, Павло
Курітник, Ігор
Стадник, Богдан
Яцишин, Святослав
Bibliographic description (Ukraine): Гамула П. Технологічно-термодинамічні аспекти експлуатаційних змін параметрів термометричних матеріалів / Павло Гамула, Ігор Курітник, Богдан Стадник, Святослав Яцишин // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005. – Випуск 65. – C. 55–59. – Бібліографія: 13 назв.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Abstract: Виконано дослідження та обґрунтовано можливість залучення теорії спікання і відповідно поверхневого ступеня вільності основного рівняння термодинаміки до вивчення експлуатаційних змін параметрів термометричних матеріалів. Проведены исследования и обоснована возможность привлечения теории спекания и соответственно поверхностной степени свободы основного уравнения термодинамики для изучения эксплуатационных изменений параметров термометрических материалов. According to experimental investigations, it was shown the possibilities of the sintering theory and surface step of freedom in the main equation of thermodynamics for studying the thermometric materials.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23226
Content type: Article
Appears in Collections:Вимірювальна техніка та метрологія. – 2005. – Випуск 65

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11-Hamula-55-59.pdf230,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.