Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23225
Title: Розрахунок методом фаз коефіцієнта готовності вимірювальної системи із загальним сталим резервом при необмеженому відновленні
Authors: Лозинський, Орест
Щербовських, Сергій
Bibliographic description (Ukraine): Лозинський О. Розрахунок методом фаз коефіцієнта готовності вимірювальної системи із загальним сталим резервом при необмеженому відновленні / Орест Лозинський, Сергій Щербовських // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005. – Випуск 65. – C. 124–130. – Бібліографія: 10 назв.
Issue Date: 2005
Publisher: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Abstract: Розглянута задача розрахунку коефіцієнта готовності відновлюваного об’єкта із логічним паралельним сполученням елементів при необмеженому відновленні. Прийнято допущення про те, що характеристики випадкових процесів відрізняються від характеристик експоненціального розподілу. Запропоновано спосіб застосування методу фаз, на основі якого вдається ефективно розв’язати цю задачу. Рассмотрена задача расчета коэффициента готовности восстанавливаемого объекта с логическим параллельным соединением элементов при неограниченном восстановлении. Принято допущение, что характеристики случайных процессов отличаются от характеристик экспоненциального распределения. Предложено способ применения метода фаз, на основании которого удается эффективно решить задачу. The paper is devoted to problem of parallel repairable item with unlimited repairs availability calculation. The item random processes characteristics are assumed differ from exponential distribution characteristics. The technique of phase method application is offered, on the basis of which it is succeeded effectively to solve this problem.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23225
Content type: Article
Appears in Collections:Вимірювальна техніка та метрологія. – 2005. – Випуск 65

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25-Lozynskyi-124-130.pdf242,91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.