Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23224
Title: Матричний магнітний параметричний давач лінійних переміщень
Authors: Грінь, Микола
Гальченко, Володимир
Bibliographic description (Ukraine): Грінь М. Матричний магнітний параметричний давач лінійних переміщень / Микола Грінь, Володимир Гальченко // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005. – Випуск 65. – C. 119–123. – Бібліографія: 16 назв.
Issue Date: 2005
Publisher: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Abstract: Запропоновано новий підхід до проектування давачів лінійних переміщень, система обробки сигналу яких ґрунтується на теорії розпізнавання образів. Підхід, що використано, дає змогу дещо спростити конструкцію завиткової частини давача. Наведені результати численних експериментів, які свідчать про високу завадозахищеність та чутливість давача. Предложен новый подход к проектированию датчиков линейных перемещений, система обработки сигнала которого основана на теории распознавания образов. Подход, который использован, позволяет несколько упростить конструкцию обмоточной части датчика. Приведены результаты численных экспериментов, которые свидетельствуют про высокую помехозащищенность и чувствительность датчика. The new approach of designing the linear displacement transducers, system of processing the signal is founded on theories of artificial perception is offered. The аpproach, which is used, allows several simplify in winding part of transducer. Results of numeric experiments is broughted, which witness about high noiseproof factor and sensitivity of transducer.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23224
Content type: Article
Appears in Collections:Вимірювальна техніка та метрологія. – 2005. – Випуск 65

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24-Hrin-119-123.pdf236,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.