Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23214
Title: Дослідження впливу параметрів огинаючої на живильну напругу електричної мережі
Authors: Буняк, Андронік
Микулик, Петро
Bibliographic description (Ukraine): Буняк А. Дослідження впливу параметрів огинаючої на живильну напругу електричної мережі / Андронік Буняк, Петро Микулик // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005. – Випуск 65. – C. 186–193. – Бібліографія: 9 назв.
Issue Date: 2005
Publisher: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Abstract: Запропоновано алгоритм оцінки відхилення напруги від номінальної за наявності коливання її амплітуди, зумовленого зміною параметрів огинаючої. Предложен алгоритм оценки отклонения напряжения от номинального при наличии колебания его амплитуды, обусловленного изменением параметров огибающей. The algorithm of estimation of voltage deflection from rated voltage while its amplitude oscillation caused by the change of shearing stress parameters is proposed.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23214
Content type: Article
Appears in Collections:Вимірювальна техніка та метрологія. – 2005. – Випуск 65

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35-Buniak-186-193.pdf323,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.