Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23209
Tytuł: Природа сигналу в суперрегенеративних детекторах ядерного квадрупольного резонансу
Authors: Василюк, Володимир
Леновенко, Анатолій
Столярчук, Петро
Cytat: Василюк В. Природа сигналу в суперрегенеративних детекторах ядерного квадрупольного резонансу / Володимир Василюк, Анатолій Леновенко, Петро Столярчук // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005. – Випуск 65. – C. 7–10. – Бібліографія: 3 назви.
Data wydania: 2005
Wydawca: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Abstract: Викладено теоретичні основи суперрегенеративних детекторів ядерного резонансу в когерентному режимі роботи для побудови ядерно-квадрупольних термометрів. Одержано вирази для розрахунку величини і форми сигналів. Наведено приклад розрахунку для реального детектора. Изложены теоретические основы суперрегенеративиых детекторов ядерного резонанса в когерентном режиме работы для построения ядерно-квадрупольных термометров. Получено выражение для расчета величины и формы сигналов. Приведен пример расчета для реального детектора. Theoretical basics of the super regenerative nuclear resonance detectors in the coherent mode for the nuclear quadruple thermometers design are considered. Equations for the signal value and shape estimation are obtained. Coherent detector calculation example is described.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23209
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Вимірювальна техніка та метрологія. – 2005. – Випуск 65

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
3-Vasyliuk-7-10.pdf222,46 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi