Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23207
Title: Значення екологічної оцінки водних ресурсів та порівняльний аналіз Водного законодавства України та Європейського Союзу
Authors: Міхалєва, Марина
Столярчук, Петро
Bibliographic description (Ukraine): Міхалєва М. Значення екологічної оцінки водних ресурсів та порівняльний аналіз Водного законодавства України та Європейського Союзу / Марина Міхалєва, Петро Столярчук // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005. – Випуск 65. – C. 172–178. – Бібліографія: 8 назв.
Issue Date: 2005
Publisher: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Abstract: Доводиться стратегічне значення оцінки якості водних ресурсів у зв’язку з їх техногенним навантаженням, зроблений порівняльний аналіз чинного водного законодавства України та Європейського Союзу. Рассмотрено стратегическое значение оценки качества водных ресурсов в связи с их техногенной нагрузкой. Сделан сравнительный анализ водного законодательства Украины и Европейского Союза. In the article the strategic value of an estimation of quality of water resources in connection of their technogenic load is reviewed. The comparative analysis of the water use Legislation of Ukraine and EU is made
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23207
Content type: Article
Appears in Collections:Вимірювальна техніка та метрологія. – 2005. – Випуск 65

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32-Mikhalieva-172-178.pdf230,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.