Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23204
Title: Різницевий метод вимірювання в електричній томографічній системі
Authors: Дорожовець, Михайло
Бридак, Казимир
Петровська, Ірина
Потиранський, Павло
Bibliographic description (Ukraine): Дорожовець М. Різницевий метод вимірювання в електричній томографічній системі / Михайло Дорожовець, Казимир Бридак, Ірина Петровська, Павло Потиранський // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005. – Випуск 65. – C. 29–33. – Бібліографія: 9 назв.
Issue Date: 2005
Publisher: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Abstract: Запропонована та досліджена схема різницевого вимірювання вихідних міжелектродних різниць потенціалів в електричній томографії. Показано, що завдяки різницевому методу вимірювання значно зменшується вплив адитивних похибок пристроїв збирання вимірювальних даних, зокрема вимірювальної карти томографічної системи. Предложена и исследована схема дифференциального измерения выходных междуэлектродных разностей потенциалов в электрической томографии. Показано, что благодаря разностному методу измерения существенно снижается влияние аддитивных погрешностей устройств сбора измерительных данных, в частности измерительной карты томографической системы. In the article the differential method of the interelectrode potential voltages measurement in electrical tomography is proposed an analyzed. It is shown that due to differential measurement method the influence of the additive errors of the data acquisition system, especially measuring board, is decreased.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23204
Content type: Article
Appears in Collections:Вимірювальна техніка та метрологія. – 2005. – Випуск 65

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7-Dorozhovets-29-33.pdf230,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.