Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23197
Title: Математична модель для оцінювання якості питної води
Authors: Бичківський, Роман
Гонсьор, Оксана
Bibliographic description (Ukraine): Бичківський Р. Математична модель для оцінювання якості питної води / Роман Бичківський, Оксана Гонсьор // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005. – Випуск 65. – C. 161–164. – Бібліографія: 5 назв.
Issue Date: 2005
Publisher: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Abstract: Описана динамічна математична модель для оцінювання якості питної води, яка дає можливість визначити ступінь очищення води, а також встановити відповідність її нормам питного водопостачання. Описана динамическая математическая модель оценки качества питьевой воды, дающая возможность определить степень очистки питьевой воды, а также ее соответствие нормам питьевого водоснабжения. The dynamic mathematical model of an estimation of quality of potable water enabling is described to define a degree of clearing of potable water and also its conformity to the standards of potable water facilities.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23197
Content type: Article
Appears in Collections:Вимірювальна техніка та метрологія. – 2005. – Випуск 65

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30-Bychkivskyi-161-164.pdf214,23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.