Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23195
Title: Структурний синтез магнітних систем польових параметричних давачів лінійних переміщень
Authors: Гальченко, Володимир
Воробйов, Михайло
Bibliographic description (Ukraine): Гальченко В. Структурний синтез магнітних систем польових параметричних давачів лінійних переміщень / Володимир Гальченко, Михайло Воробйов // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005. – Випуск 65. – C. 112–118. – Бібліографія: 18 назв.
Issue Date: 2005
Publisher: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Abstract: Запропоновано метод удосконалення магнітних давачів лінійних переміщень на основі структурного синтезу джерел інформаційного магнітного поля із заданим розподілом у просторі, розташованих в екрані з феромагнітного матеріалу. Наведено приклади числового розв’язання задач синтезу давачів лінійних переміщень. Предложен метод совершенствования магнитных датчиков линейных перемещений на основе структурного синтеза источников информационного магнитного поля с заданным распределением в пространстве, расположенных в экране из ферромагнитного материала. Приведены примеры численного решения задач синтеза датчиков линейных перемещений. Method of linear movements sensor improvement is offered. Method is based on structural synthesis of informational magnetic field sources located in ferromagnetic screen with prescribed field distribution. The examples of numerical decisions of linear movements sensor synthesis problem are presented.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23195
Content type: Article
Appears in Collections:Вимірювальна техніка та метрологія. – 2005. – Випуск 65

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23-Halchenko-112-118.pdf242,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.