Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23191
Title: Теоретико-методологічні підходи щодо розуміння сутності поняття «холдингова структура»
Other Titles: Theoretic and methodology approaches understanding the essence of category “holding structure”
Authors: Дулиба, Н. Г.
Bibliographic description (Ukraine): Дулиба Н. Г. Теоретико-методологічні підходи щодо розуміння сутності поняття «холдингова структура» / Н. Г. Дулиба // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [збірник наукових праць] / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 60-66. - (Вісник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка" ; № 748). - Бібліографія: 19 назв.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: холдингова компанія
холдингова структура
ієрархічна будова
holding company
holding structure
hierarchical structure
Abstract: Виконано порівняльний аналіз понять «холдингова компанія» та «холдингова структура», сформульовано трактування економічної категорії «холдингова структура». Наведено ієрархічну будову об’єднання такого типу, що дало змогу виділити перелік функціональних складових холдингової структури. The article shows the comparative analysis of the economic categories "holding company" and "holding structure", formulation the interpretation of economic category "holding structure". The research includes an hierarchical structure of this type of association, which helps to identify a list of component of holding structure.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23191
Content type: Article
Appears in Collections:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2012. – №748

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-60-66.pdf179,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.