Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23189
Title: Класифікація компетенцій працівників промислових підприємств
Other Titles: Classification the enterprise employees competences
Authors: Олексів, І. Б.
Михайляк, Г. В.
Bibliographic description (Ukraine): Олексів І. Б. Класифікація компетенцій працівників промислових підприємств / І. Б. Олексів, Г. В. Михайляк // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [збірник наукових праць] / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 78-84. - (Вісник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка" ; № 748). - Бібліографія: 10 назв.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: компетенція
компетентність
класифікація компетенцій
competence
the classification of the competence
Abstract: Класифіковано компетенції працівників промислових підприємств, які виступатимуть основою для визначення показників і методів їх оцінювання. Виокремлено різноманітні класифікаційні ознаки компетенцій працівників, уточнено сутність деяких, а також доповнено наявні новими класифікаційними ознаками, які викликані вимогами часу. In the article we classified the competence of employees of the enterprises, which will come forward basis for establishment the indicators and methods of their evaluation. We selected the various classification signs the competence of employees, specified essence some, and also existing complemented new classification signs which are caused the requirements of the time.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23189
Content type: Article
Appears in Collections:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2012. – №748

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13-78-84.pdf181,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.