Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23188
Tytuł: Місце та види управлінських конфліктів у сучасній системі менеджменту підприємства
Inne tytuły: Location and types of conflict management in modern enterprise management system
Authors: Подольчак, Н. Ю.
Ковальчук, Г. Р.
Cytat: Подольчак Н. Ю. Місце та види управлінських конфліктів у сучасній системі менеджменту підприємства / Н. Ю. Подольчак, Г. Р. Ковальчук // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [збірник наукових праць] / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 88-95. - (Вісник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка" ; № 748). - Бібліографія: 9 назв.
Data wydania: 2012
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Słowa kluczowe: управлінський конфлікт
система менеджменту підприємства
учасники конфліктів
managerial conflicts
management systementerprise
participants of conflicts
Abstract: Досліджено місце та особливості управлінських конфліктів організацій, їхнє значення та вплив на окремі елементи системи менеджменту. На основі аналізу існуючих мап управлінських конфліктів автори розвинули та запропонували нові класифікації управлінських конфліктів та виокремили основні види управлінських конфліктів у системах менеджменту підприємств. Проаналізовано послідовність управління конфліктами на підприємствах на засадах функціонального підходу. The article explores the place and especially managerial conflicts organizations, their importance and impact on the elements of the management system. Based on the analysis of existing maps managerial conflicts authors developed and proposed new classification of managerial conflicts and singled out the main types of managerial conflicts in systems management companies. It wasanalyzed of conflict management process in enterprises based on a functional approach.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23188
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2012. – №748

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
15-88-95.pdf205,05 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi