Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23186
Назва: Вплив економічних понять на розуміння і формування суті еколого-економічного потенціалу підприємства
Інші назви: Economic concepts influence on understanding and formation of the nature of ecological and economic potential of enterprises
Автори: Берлінг, Р. З.
Бібліографічний опис: Берлінг Р. З. Вплив економічних понять на розуміння і формування суті еколого-економічного потенціалу підприємства / Р. З. Берлінг // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 754 : Проблеми економіки та управління. – С. 11–17. – Бібліографія: 11 назв.
Дата публікації: 2013
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Теми: антропогенна дія
довкілля
еколого-економічний збиток
еколого-економічні втрати
anthropogenic effects
environment
ecological and economic damage
ecological and economic costs
Короткий огляд (реферат): В умовах ринкових відносин не до кінця визначеною є екологічна складова процесу управління підприємством. Проте прийнято вважати, що економічна і екологічна складові роботи підприємства повинні співіснувати без задання істотної шкоди одна одній. Для цього необхідно визначити співвідношення економічних категорій щодо екологічних ознак в частині розуміння їх трактувань. Це дасть змогу визначити межі застосування цих економічних ознак як екологічних складових у роботі підприємства. З іншого боку, можливість об’єднання економічних ознак під екологічною основою дає можливість забезпечити сталий розвиток суспільства. Загалом економічні наслідки забруднення довкілля зумовлені перерозподілом економічних ресурсів зі сфери активного накопичення у сферу пасивного споживання. Відвернення частини економічних ресурсів зі сфери виробництва призводить до недоотримання чистого кінцевого продукту у подальшому відтворювальному циклі. Зменшення втрат кінцевого продукту можливе мінімізацією сукупних економічних витрат забруднення довкілля. Проте, враховуючи, що сучасне виробництво об’єктивно є відходомістким, а значить, існуватимуть еколого-економічні витрати забруднення природного середовища, в подальшому слід говорити тільки про визначення мінімальної їх величини, за якої відвернення економічних ресурсів у пасивному напрямку будуть мінімальними.In market conditions the ecological component of the enterprise’s management process is not fully defined. However, it is assumed that economic and ecological components in the enterprise’s activities should coexist without doing harm to each other. To realize this, it is necessary to correlate economic categories as to their ecological features in the part of understanding their interpretations. This will allow to determine the scope of application of these economic features as ecological components in the activities of the enterprise. On the other hand, the possibility of combining economic features on the ecological basis makes it possible to ensure the sustainable development of society. In general, the economic consequences of environmental pollution are the result of economic resources redistribution from the sphere of active accumulation to that of passive consumption. Partial withdrawal of economic resources from production results in shortfall of pure final product in the next reproduction cycle. Reduction of the final product losses is possible by minimizing the total economic costs of environmental pollution. However, as modern production is objectively waste-intensive, and thus there will be required ecological and economic expenses on environmental pollution, one can only talk about determining their minimum amount at which the diversion of economic resources in passive direction will be minimal.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23186
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Проблеми економіки та управління. – 2013. – №754

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
3-11-17.pdf194,08 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.