Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23173
Назва: Організаційні передумови та шляхи прискорення модернізації промислових підприємств
Інші назви: Organizational background and methods of accelerating modernization of industrial enterprises
Автори: Петрович, Й. М.
Лущак, Н. С.
Бібліографічний опис: Петрович Й. М. Організаційні передумови та шляхи прискорення модернізації промислових підприємств / Й. М. Петрович., Н. С. Лущак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 754 : Проблеми економіки та управління. – С. 3–10. – Бібліографія: 14 назв.
Дата публікації: 2013
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Теми: модернізація
економіка
конкурентоспроможність
ефективність
принципи
заходи
modernization
the economy
competitiveness
efficiency
principles
measures
Короткий огляд (реферат): Зазначено, що процеси модернізації промислових підприємств та національної економіки загалом гальмуються неузгодженістю між визначеними для них цілями та термінами проведення модернізації і реальними принципами та інструментами, за допомогою яких повинні реалізовуватися процеси модернізації на макроекономічному та мікроекономічному рівнях. Проаналізовано сучасний стан розвитку вітчизняної економіки, а саме такі показники, як обсяг ВВП, рівень випуску промислової продукції, обсяги інвестицій в економіку України. Виділено проблеми, які гальмують процеси економічного розвитку та зростання конкурентоспроможності вітчизняної економіки. Визначено цілі економічної модернізації, які полягають у створенні необхідних стимулів з боку держави для структурної перебудови економіки, нарощення ВВП через збільшення показників ефективності і продуктивності, акумулювання інвестиційних ресурсів у пріоритетні галузі і напрямки та впровадження системної політики підтримки вітчизняного виробника. Виділено такі принципи здійснення процесів модернізації: системний і комплексний підходи, послідовність, безперервність, інноваційна основа, гнучкість та адаптація, безперервне навчання персоналу, соціальна спрямованість, оцінка ефективності та орієнтація на позитивний результат. Запропоновано дієві інструменти для ефективної реалізації стратегії модернізації промислових підприємств. It has been determined that the processes of modernization of industrial enterprises and the national economy as a whole are being slowed down due to the discrepancy between the assigned purposes and terms of modernization and the actual principles and tools by which the processes of modernization must be implemented at the macroeconomic and microeconomic levels. The present state of the national economy, in particular, such indicators as GDP, the level of industrial production, the volume of investments in Ukrainian economy is analyzed. The problems that are hindering economic development and growth of the domestic economy competitiveness are highlighted. The goals of economic modernization are defined as follows: provision of incentives by the state for economic restructuring; growth of GDP due to increased efficiency and productivity; accumulation of investment resources in the priority fields and areas; and implementation of system policies to support domestic producers. The following principles of the modernization processes implementation are defined: a systematic and comprehensive approach, consistency, continuity, innovation framework, flexibility and adaptation, continuous professional development of the personnel, social dimension, efficiency evaluation, and focus on positive results. Efficient tools for effective implementation of the strategy ofmodernizing the industrial enterprises are proposed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23173
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Проблеми економіки та управління. – 2013. – №754

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
2-3-10.pdf200,39 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.