Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23164
Title: Дослідження та аналізування сучасних підходів в адміністративному менеджменті: “теорія обмежених систем” (ТОС) і “збалансована система показників” (BSC)
Other Titles: Investigating and analysing modern approaches in administrative management: “theory of constraints” (ТОС) and “balance scorecard” (BSC)
Authors: Вішка, І. С.
Bibliographic description (Ukraine): Вішка І. С. Дослідження та аналізування сучасних підходів в адміністративному менеджменті: “теорія обмежених систем” (ТОС) і “збалансована система показників” (BSC) / І. С. Вішка // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [збірник наукових праць] / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 27-33. - (Вісник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка" ; № 748). - Бібліографія: 13 назв.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: теорія обмежень (ТОС)
збалансована система показників BSC
вузькі місця
адміністративне управління
theory of constraints (TOC)
balance Scorecard (BSC)
bottlenecks
administration
Abstract: Розглянуто сутність понять “теорія обмежень” та “збалансована система показників”, виокремлено показники, які входять до зазначених категорій, та проаналізовано адміністративну складову цих понять, а також описано подібність елементів двох теорій. На основі опрацьованих джерел запропоновано використовувати показники ТОС у концепції BSC на засадах адміністрування. The essence of concepts “theory of constraints” and “balanced Scorecard” have been looked, the parameters that are included in these categories have been determined; analyzed administrative composition of this notions, also is indicate resemblances of elements both theorys. On the basis of the processed sources the indicators of concept TOC used in concept BSC on the basis of administration have been proposed in the article.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23164
Content type: Article
Appears in Collections:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2012. – №748

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5-27-33.pdf238,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.