Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22869
Title: Теоретико-методологічні підходи до визначення рівня життя населення та індикаторів його виміру
Other Titles: Theoretical-methodological approaches to the level of life of the population and the indicators measuring
Authors: Івашків, В. О.
Bibliographic description (Ukraine): Івашків В. О. Теоретико-методологічні підходи до визначення рівня життя населення та індикаторів його виміру / В. О. Івашків // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2013. – № 767 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 296–300. – Бібліографія: 12 назв.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: рівень життя
диференціація
спосіб життя
дохід
форма життєдіяльності
умови
суспільний розвиток
соціально-економічна категорія
індикатор
параметр
добробут
бідність
quality of life
differentiation
lifestyle
income
form of life
environment
social development
socio-economic category
indicator parameter
welfare
poverty
Abstract: Наведено теоретично-методологічні підходи до визначення категорії рівня життя населення, здійснено короткий аналіз еволюції підходів до рівня життя, продемонстровано зв'язок рівня життя з добробутом та бідністю, виокремлено основні ключові поняття багатопланової категорії рівня життя у контексті соціально-економічних відносин, здійснено короткий огляд індикаторів рівня життя. In the article theoretical and methodological approaches to the definition of the category of the living standard, an overview of the evolution of approaches to quality of life, demonstrated communication level of life of well-being and poverty, highlights the basic key concepts multi-faceted category level of life in the context of socio-economic relations, an overview of the indicators of the standard of living.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22869
Content type: Article
Appears in Collections:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2013. – №767

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
43-296-300.pdf179,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.