Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22858
Title: Правове середовище ринків економічних благ України як складова інституційного забезпечення їх функціонування
Other Titles: Legal environment of goods' market in Ukraine as part of institutional aspects in their functioning
Authors: Кірієнко, Ю. А.
Bibliographic description (Ukraine): Кірієнко Ю. А. Правове середовище ринків економічних благ України як складова інституційного забезпечення їх функціонування / Ю. А. Кірієнко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2013. – № 767 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 301–308. – Бібліографія: 24 назви.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: ринки економічних благ
попит та пропозиція на товарних ринках
зовнішньоекономічна діяльність
нормативно-правові акти
законодавство
Митний кодекс
конкуренція
інституційне забезпечення
goods’ market
demand and supply on goods’ market
foreign trade
normative legal acts
legislation
Customs code
competition
institutional support
Abstract: Розглянуто правові аспекти функціонування ринків економічних благ в Україні. Проаналізовано ключові нормативно-правові акти, що регулюють діяльність суб’єктів господарювання. На підставі отриманих в результаті емпіричних досліджень функціональних параметрів товарних ринків у відкритій економіці України здійснено аналіз відповідного інституційного середовища. Використано системний підхід до правових аспектів господарської діяльності, зокрема враховані аспекти товарних ринків, що випливають із внутрішньої торгівлі та зовнішньоторговельних зв’язків. The article discusses the legal issues of goods’ market functioning in Ukraine. The essential aspects normative legal acts are analyzed concerning the regulation of economic agents’ activities. The institutional environment was discussed and analyzed based on the previous empirical findings of the parameters of goods’ market functioning. The systematic approach was used to the legal issues of economic activity on goods’ marekt, both in terms of internal and external trade.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22858
Content type: Article
Appears in Collections:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2013. – №767

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
44-301-308.pdf201,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.