Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22846
Title: Автоматизована оцінка на основі адаптивної моделі ринкового ціноутворення
Other Titles: Automated assessmend based an adaptive model market pricing
Authors: Воронін, В. О.
Костик, А. В.
Лянце, Е. В.
Bibliographic description (Ukraine): Воронін В. О. Автоматизована оцінка на основі адаптивної моделі ринкового ціноутворення / В. О. Воронін, А. В. Костик, Е. В. Лянце // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2013. – № 767 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 118–124. – Бібліографія: 10 назв.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: автоматизована оцінка
адаптивні гібридні моделі
програмно реалізований алгоритм
automated assessmend
adaptive hybrid models
programimplemented algorithm
Abstract: Процедури проведення автоматизованої масової та індивідуальної оцінки ґрунтуються на застосуванні засобів і методів інформаційних технологій в оцінювальній діяльності і призначені для використання у сфері оцінки майна та майнових прав. Основою концепції автоматизованої оцінки за трьома підходами є адаптивні гібридні моделі ринкового ціноутворення різних сегментів ринку нерухомості на базі програмно реалізованого алгоритму визначення ринкової вартості з використанням інформаційних технологій. Procedures for Automated Valuation Models by Mass and Individual Appraisal of Real Property is based on the use of means and methods of Information Technology in assessment activities and are intended for use in sphere of an estimation of real property and property rights. The basis of the concept of automated valuation are hybrid Asset Pricing Model with adaptive algorithms of various segments of the real estate market on the basis of the software algorithm to determine the market value of using Information Technology Tools.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22846
Content type: Article
Appears in Collections:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2013. – №767

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19-118-124.pdf223,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.