Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22821
Title: Синтез системы прогнозирования моделей в задачах экологического мониторинга
Authors: Мантула, Е.
Bibliographic description (Ukraine): Мантула E. Синтез системы прогнозирования моделей в задачах экологического мониторинга / E. Мантула // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 751 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 403–409. – Библиография: 21 название.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: нестаціонарний часовий ряд
прогнозуючі моделі
комбінування прогнозів
нестационарный временной ряд
прогнозирующие модели
комбинирование прогнозов
Abstract: Дослiдження спрямовано на синтез прогнозуючих моделей для нестаціонарного часового ряду. На вiдмiну вiд загальноприйнятих підходів до розв’язання різноманітних задач екологічного моніторингу, що використовують різні структури моделей і методів оцінки параметрів, запропоновано метод адаптивної процедури прогнозу в поєднанні з низькою обчислювальною складністю, шо дає змогу синтезувати кращі оцінки щодо заданого критерію. Исследования были направлены на синтез моделей для нестационарного временного ряда. В отличие от общепринятых подходов для решения различных задач экологического мониторинга, которые используют различные структуры моделей и методов оценки параметров, был предложен метод адаптивной процедуры прогноза в сочетании с низкой вычислительной сложностью, который позволяет синтезировать наилучшие оценки с точки зрения заданного критерия.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22821
Content type: Article
Appears in Collections:Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2013. – №751

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
57-Mantula-403-409.pdf224,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.