Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22782
Title: Технічні засоби підтримки якості послуг сучасних телекомунікаційних мереж
Authors: Луцький, М.
Муранов, А.
Муранов, О.
Bibliographic description (Ukraine): Луцький М. Технічні засоби підтримки якості послуг сучасних телекомунікаційних мереж / М. Луцький, А. Муранов, О. Муранов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 751 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 269–276. – Бібліографія: 3 назви.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: пакетна мережа
технічні засоби
якість обслуговування
диференційне обслуговування з гарантованим сервісом
packet network
hardware
service quality
differentiated care with guaranteed service
Abstract: Запропоновано схему взаємодії технічних засобів служби підтримки якості обслуговування (QоS), що здатна забезпечити функціонування телекомунікаційної мережі згідно з правилами системи диференційованого обслуговування з гарантованим сервісом (ДОГС). A scheme describing the interaction of hardware components supporting the service quality is suggested that enables telecommunications network operation in compliance with the rules of the differentiated care system with guaranteed service.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22782
Content type: Article
Appears in Collections:Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2013. – №751

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
37-Lutskyi-269-276.pdf346,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.