Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22732
Title: Система управління безпекою життєдіяльності мешканців великого міста
Authors: Огородник, І.
Сивків, М.
Bibliographic description (Ukraine): Огородник І. Система управління безпекою життєдіяльності мешканців великого міста / І. Огородник, М. Сивків // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 751 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 153–162. – Бібліографія: 9 назв.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: безпека
життєдіяльність
місто
управління
алгоритм
структура
аналіз
недоліки
цілі
взаємозв’язки
перспкективи
системний аналіз
шляхи вдосконалення
safety
vital functions
management
municipal environment
flow-chart of algoritme
control system
factors of influence
structure
Abstract: Розглянуто основні поняття безпеки життєдіяльності міста, особливості управління безпекою, постановка задачі управління безпекою міста, фактори впливу на безпеку міста та наслідки цього впливу, проаналізовано зв'язок факторів впливу та наслідків для типових об'єктів та систем міського середовища. Запропоновано принципову схему управління безпекою життєдіяльністю міста та блок-схему алгоритму управління, заходи, необхідні для створення та розвитку ефективної системи управління безпекою життєдіяльності міста, структуру системи управління безпекою життєдіяльності міста, концептуальну схему управління безпекою It is considered basic concepts of safety of vital functions of city, feature of management safety, raising of task of management of city safety, factors of influence on safety of city and consequences of this influence. It is analysed connecnion faktors of influence for typical objects and systems of municipal environment, the fundamental chart of management of city vital functions and flow-chart of algoritme management, offered ways of perfection control system, measures necessary for creation of effective control system by safety of city, offered structure of control system by safety of city.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22732
Content type: Article
Appears in Collections:Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2013. – №751

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20-Ohorodnyk-153-162.pdf327,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.