Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22715
Title: Дослідження інтегральної нелінійності однобітного сигма-дельта модулятора третього порядку
Authors: Кочан, Р.
Нечай, О.
Bibliographic description (Ukraine): Кочан Р. Дослідження інтегральної нелінійності однобітного сигма-дельта модулятора третього порядку / Р. Кочан, О. Нечай // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 751 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 68–77. – Бібліографія: 15 назв.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: сигма-дельта модулятор
інтегральна нелінійність
інтегральна нелінійність
sigma-delta modulator
integral nonlinearity
simulation
Abstract: Розроблено імітаційну модель однобітного сигма-дельта модулятора третього порядку, що дає змогу дослідити вплив параметрів компонентів модулятора на функцію перетворення модулятора загалом. За допомогою розробленої моделі досліджено вплив нелінійності інтеграторів на нелінійність модуляторів третього порядку з різними параметрами. Отримані результати дають змогу оптимізувати параметри інтеграторів для мінімізації нелінійності функції перетворення сигма-дельта модуляторів третього порядку, а також цілеспрямовано вибирати коригувальну функцію при корекції нелінійної складової похибки аналого-цифрових перетворювачів на основі таких модуляторів. There is developed the simulation model of single bit third order sigma-delta modulator. This model provides investigation the influence of components’ parameters on whole modulator’s parameters. There was investigated the modulator’s nonlinearity dependence of integrators’ nonlinearity for single bit third order sigma-delta modulators with different parameters. The obtained results allow to make optimization of integrators’ parameters for minimization the nonlinearity of third order sigma-delta modulator and rationally select the correction function for correction the nonlinear error of analog to digital converters based on these modulators.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22715
Content type: Article
Appears in Collections:Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2013. – №751

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-Kochan-68-77.pdf456,22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.